eCars - Now! Sverige

Sverige är en stor producent av elektricitet från förnyelsebara energikällor som vatten och vindkraft. Dessa energikällor är under ständig utveckling, parallellt med sol och vågenergi. Mot denna bakgrund framstår Sverige som det ideala landet för snabb acceptans av elbilar. Trots att Sverige för närvarande hyser två biltillverkare, Volvo och Saab och ett stort kluster av underleverantörer, finns det ännu inga elbilar kommersiellt tillgängliga i Sverige, dock skall nämnas att Volvo har lanserat diesel – elektrisk hybridmodell som skall finnas i bilhallarna under 2012.

Då Sverige är ett land präglat av stora avstånd mellan tättbefolkade områden, kommer särskild vikt behöva läggas vid räckvidd och uppladdningsmöjligheter. Även inom dessa områden har Sverige tillgång till industriell kompetens inom både batteritillverkning samt en väl utvecklad infrastruktur för distribution av elektricitet. De nationella elkrafts företagen har redan börjat investera i laddstationer för elbilar i tt alltmer ökande tempo.

Allt detta sammantaget bör utgöra en god grogrund för efterfrågan av elbilar och etablera en teknisk och kommeriell plattform för masskonvertering av förbränningsmotordrivna bilar till elbilar.

Denna sida är startskottet för eCars – Now! i Sveige, en 0.1 version så att säga. - Hjälp oss att bygga detta vidare!
moc.liamg|nedewSwoNsraCe#moc.liamg|nedewSwoNsraCe

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License